Gratis levering vanaf 59 €
30 dagen retourrecht

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Het gebruik van deze website en toegang tot alle aangeboden diensten zijn onderworpen aan alle volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de website worden geplaatst. Vanaf de datum hierboven. Het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene voorwaarden te lezen bij elke gelegenheid dat u deze website gebruikt. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met onze nieuwste Algemene voorwaarden. Toegang tot deze website is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de Services zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen of de hele website beperken.

PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe wij uw informatie zullen gebruiken, is te vinden in het Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de hierin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

VERBODEN

U mag deze website niet misbruiken. U zult niet: een misdrijf plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logische bom verzenden of verspreiden of ander materiaal dat schadelijk, technologisch schadelijk is, in strijd met vertrouwen of op enige manier aanstootgevend of obsceen is; hack in aspecten van de service om gegevens te corrumperen; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op het recht op eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal, gewoonlijk 'spam' genoemd, of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of via deze website te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling zou een strafbaar feit zijn onder de Computer Misuse Act 1990. Select zal dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat van invloed kan zijn op uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of een ander eigendom als gevolg van het gebruik van deze website of om uw downloaden van ander materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

ORDERS

Alle bestellingen die u op deze website plaatst, moeten worden geaccepteerd in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. De bevestigingsfase bevat de definitieve details van uw bestelling. Hierna sturen we u een e-mail met een orderbevestiging met de producten die u hebt besteld. Houd er rekening mee dat deze e-mail geen orderbevestiging of orderacceptatie van ons is. Aanvaarding van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en ons vindt plaats wanneer door u bestelde producten worden verzonden, tenzij we u hebben gemeld dat we uw bestelling niet accepteren of hebben geannuleerd.

LEVERING

Select kan producten leveren aan klanten op het Britse vasteland, Hooglanden, Eilanden, Ierland en nu meer dan 30 Europese bestemmingen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje en Turkije. We kunnen helaas niet leveren aan BFPO- of postbusadressen. Raadpleeg onze helpsectie voor volledige lijsten. Alle goederen moeten bij aflevering worden ondertekend door een volwassene van 18 jaar of ouder. De levering van de goederen is afhankelijk van de bezorgservice die is geselecteerd in de bestelfase. Express levering is beschikbaar op het Britse vasteland (exclusief de Hooglanden en Europa) en duurt 1-2 werkdagen als u voor maandag tot en met donderdag voor 12:00 uur GMT bestelt. We bieden een standaard bezorgservice, waarbij we de goederen binnen 3-5 werkdagen willen leveren. Houd er rekening mee dat tijdens de VERKOOPperiode de standaardlevering 5-7 werkdagen kan duren wanneer de bestelling is geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven. Voor standaardbestellingsbestellingen aan de Hooglanden, Ierland, Kanaaleilanden en alle Britse offshore-eilanden worden hogere verzendkosten in rekening gebracht dan op het Britse vasteland. Dit moet u bij het afrekenen kiezen. We zullen er alles aan doen om goederen binnen de geschatte termijnen te leveren, maar vertragingen zijn soms onvermijdelijk vanwege onvoorziene omstandigheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van bestellingen. Bestellingen die buiten het Britse vasteland worden geplaatst, kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten of belastingen als gevolg van invoerbeperkingen voor bepaalde producten en materialen. Deze extra belastingen, toeslagen of kosten kunnen van toepassing zijn op uw bestelling volgens uw lokale wetgeving en het is uw verantwoordelijkheid om dit te betalen. Alle rechten of belastingen zijn pas van toepassing zodra uw pakket het land van bestemming heeft bereikt. We hebben geen controle over deze kosten, daarom kunnen we u niet adviseren wat de kosten kunnen zijn, omdat ze van land tot land kunnen verschillen. Als u niet zeker weet of de kosten van toepassing kunnen zijn op uw bestelling, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw lokale douane-autoriteit voordat u uw bestelling plaatst.

VERKOOPVOORWAARDEN

Door een bestelling te plaatsen, biedt u aan een product te kopen en onderworpen aan de volgende Algemene voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs. Om een ​​contract met Select te kunnen afsluiten, moet u ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige creditcard of betaalpas of. Select behoudt zich het recht voor om een ​​verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, informeren we u per e-mail en bevestigen we dat u een contract hebt met Select. Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt waar en correct zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalpas die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen op deze website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt al voor de goederen betaald, ontvang je een volledige terugbetaling. Alle prijzen zijn inclusief btw. Bezorgkosten worden bovendien in rekening gebracht, dergelijke extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de 'Totale kosten'.

BETALING

Na ontvangst van uw bestelling voeren we een standaard pre-autorisatiecontrole op uw betaalkaart uit om te zorgen dat er voldoende geld is om de transactie uit te voeren. Goederen worden pas verzonden nadat deze pre-autorisatiecontrole is voltooid. Uw kaart wordt gedebiteerd zodra de bestelling is geaccepteerd.

KORTINGSCODES

Kortingscodes voor accounts kunnen van tijd tot tijd aan rekeninghouders worden aangeboden. Deze codes kunnen alleen worden toegepast op aankopen die zijn gedaan via het account waarvoor de kortingscode werd aangeboden en geregistreerd. Promotiecodes kunnen van tijd tot tijd worden aangeboden die van toepassing zijn op alle, of bepaalde gespecificeerde, aankopen die via deze website worden gedaan. Kortings- en vouchercodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen, tenzij anders vermeld. Aan alle promotievereisten rondom kortings- en vouchercodes zoals aangegeven minimale bestedingsvereisten moet worden voldaan voordat een korting kan worden toegepast. Kortings- en vouchercodes zijn alleen van toepassing op producten met volledige prijs, exclusief sieraden, en ze kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen, tenzij anders vermeld.

EIGENDOM VAN RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en alle materialen en / of inhoud beschikbaar gesteld als onderdeel van uw gebruik van deze website te allen tijde berusten bij ons of onze licentiegevers. U mag dit materiaal alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk goedgekeurd door ons of onze licentiegevers.

Alle rechten op deze website zijn eigendom van Genus UK Ltd t / a Select. De website is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elke poging om inhoud en informatie voor commerciële doeleinden te kopiëren, op te slaan of te delen is ten strengste verboden. U mag niet proberen (en stemt ermee in om geen enkele derde partij te helpen of te faciliteren) om deze website te kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, verspreiden, commercieel exploiteren of afgeleide werken te maken.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Niets in deze Algemene voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of frauduleuze voorstelling van zaken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens een gebruiker of derde voor enige schade en letsel veroorzaakt door een product, dienst, goederen of informatie gekocht via Selectfashion.co.uk behalve voor zover wij aansprakelijk zijn onder Engels recht. We zullen ons best doen om de juistheid van alle informatie op de site te verifiëren, maar geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van de site of dat deze actueel of foutloos is, dat defecten worden gecorrigeerd, of dat de site of server die deze beschikbaar stelt indien deze vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website vertegenwoordigt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor het verlies van inhoud voor materiaal dat is geüpload of verzonden via de website en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van acties die zijn ondernomen of ondernomen op basis van materiaal of informatie op de site. . Anders dan uitdrukkelijk voorzien in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot specifieke producten en met uitzondering van de exclusieve remedie die hier wordt uiteengezet, zijn alle schadeloosstellingen, garanties, Algemene voorwaarden (expliciet of impliciet) hierbij uitgesloten voor zover toegestaan ​​onder toepasselijk wet. Wij zijn niet aansprakelijk, in contract (inclusief zonder beperking, nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken) of anderszins uit of in verband met de algemene voorwaarden voor economische verliezen (inclusief zonder beperking ) verlies van inkomsten, gegevens, winsten, contracten, zakelijke of verwachte besparingen, verlies van goodwill of reputatie of enige onvoorziene of indirecte verliezen, geleden of opgelopen door die partij als gevolg van of in verband met de bepalingen van enige kwestie onder deze Voorwaarden en Voorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande, is onze totale aansprakelijkheid (hetzij in contract of anderszins) voor verlies of schade in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat u voor het product of de producten hebt betaald of betaald met betrekking tot één incident of reeks incidenten die voortvloeien uit een claim. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw annuleringsrechten. We zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar, tenzij we nalatig zijn, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot door u verstrekte informatie. Als u niet tevreden bent met een product of inhoud op www.hobnow.nl of met de Algemene voorwaarden of het privacybeleid, adviseren wij alleen de stopzetting van het gebruik van de website.

GEGEVENSBESCHERMING

Wij zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en voldoen aan alle regels die zijn vastgelegd om de bescherming van uw gegevens en informatie te waarborgen. Neem voor specifieke informatie over de Data Protection Act contact op met het Information Commissioners Office.

VERGOEDING

U stemt ermee in om Select, zijn directeuren, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en gelieerde partijen te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te maken voor alle claims, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) ) voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of uw schending van de Servicevoorwaarden.

VARIATIE

Select heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving de Services en / of een pagina van deze Website te wijzigen, verwijderen of variëren.

Veiligheid

Alle creditcard- en bankpashouders zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw kaart de betaling weigert of om welke reden dan ook niet autoriseert, kunnen we uw bestelling niet accepteren. Beveiliging is erg belangrijk bij Select. De website van Select heeft zijn eigen coderingssoftware om ervoor te zorgen dat uw informatie altijd veilig is. Onze website is ook beveiligd door Verisign, wat betekent dat uw informatie altijd is beveiligd met 128-bits codering. Verisign is 's werelds toonaangevende leverancier van beveiligingscertificaten.